Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
17/2018
15.10.2018
Zmluva Zmluva o dielo
Cestné stavby, spol. s.r.o., ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš , 031 01
0,00 €
16/2018
07.09.2018
Zmluva Zmluva o dielo
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
0,00 €

24.08.2018
Zmluva Dodatok č. 1
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01
0,00 €
15/2018
17.08.2018
Zmluva Ozvučenie javiska kultúrneho domu
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, 011 09
0,00 €
14/2018
01.08.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
13/2018
02.07.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
49/2018
01.06.2018
Faktúra Vitrína
HAPPY END spol. s.r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01
117,00 €
48/2018
01.06.2018
Faktúra Účastnícky poplatok delegáta
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
100,00 €
47/2018
01.06.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
34,50 €
46/2018
01.06.2018
Faktúra Korok na nástenku
Korok Jelínek, spol. s.r.o., Pri šajbách 4/B, Bratislava, 831 06
105,99 €
45/2018
01.06.2018
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
569,63 €
44/2018
01.06.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,78 €
43/2018
01.06.2018
Faktúra Pluhovanie
Michal Zaťko , Dúbrava 215, Dúbrava, 032 12
138,00 €
42/2018
01.06.2018
Faktúra Prezentácia v turistickej mape
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, 974 01
115,50 €
41/2018
01.06.2018
Faktúra Odmeny výkonným umelcom
SLOVGRAM , Jakubovo námestie 14, Bratislava, 813 48
38,50 €