• Úradná tabuľa

  • Zámer predaja obecného majetku

   08.12.2017 09:00

   Zámer predaja obecného majetku.PDF VIAC

  • VZN o dotáciách

   07.12.2017 11:00

   Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovské Kľačany.PDF VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovské Kľačany VIAC

  • VZN o daniach a poplatkoch

   07.12.2017 10:00

   Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.PDF VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave... VIAC