Harmonogram vývozu separovaného zberu

31.10.2018 11:00
01.-07. december 2018  zber SKLO
01.-07. december 2018  zber PAPIER
01.-07. december 2018  zber PLASTY
15.-21. december 2018  zber PLASTY
22.-28. december 2018  zber PAPIER
29.-04. december 2018  zber PLASTY
29.-04. december 2018  zber SKLO

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu  a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO  a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor  v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad. 
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči. Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 - 15 tej hod..