Harmonogram vývozu separovaného zberu

03.07.2017 11:00
08. august 2017  zber PLASTY
14. august 2017  zber PAPIER
17. august 2017  zber SKLO
22. august 2017  zber PLASTY
30. august 2017  zber PLASTY
31. august 2017  zber PAPIER