Harmonogram vývozu separovaného zberu

04.04.2017 11:00
01. jún 2017  zber PAPIER
06. jún 2017  zber PLASTY
07. jún 2017  zber PLASTY
14. jún 2017  zber SKLO
20. jún 2017  zber PLASTY
21. jún 2017  zber PLASTY
29. jún 2017  zber PAPIER