Ochrana pred lesnými požiarmi

17.03.2017 13:00

Vážení občania,

     Veľký počet požiarov sa z roka na rok zaznamenáva najmä v suchom jarnom období na trávnatých plochách, pastvinách, poľnohospodárskych plochách a lesných porastoch.  V tomto období vznikajú požiare suchých trávnych porastov, ktoré sa často rozšíria až na lesné porasty a to len preto, že niektorí vlastníci pozemkov sa snažia zbaviť nechceného odpadu, či suchej trávy. Takýto spôsob v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov.

     Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.

     Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby je jednoznačne zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Nedodržania ustanovení tohto zákona sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý môže byť občanovi uložená pokuta až do výšky 331,-€.

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši a Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš Vás preto vystríhajú pred takýmto konaním.