Sväté omše

24.04.2017 10:00

Liturgický prehľad

24. apríl     PONDELOK   Féria
25. apríl     UTOROK       Sv. Marka, evanjelistu, sv.
26. apríl     STREDA        Féria
27. apríl     ŠTVRTOK      Féria
28. apríl     PIATOK         Féria
29. apríl     SOBOTA        Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. cirkvi, sv.
30. apríl    NEDEĽA        TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                            
                                      

ĽUBEĽA

   
PONDELOK  18,00 hod  † Štefánia Kubíková od 8 ruže
UTOROK  18,00 hod  Za členky 8 ruže
NEDEĽA   8,00 hod

 † Ján Podhor 9 dňová

DÚBRAVA

   
STREDA  18,00 hod  † Juraj a Božena Belloví
SOBOTA  11,00 hod  Poďakovanie za 50 rokov života manželov
NEDEĽA   9,15 hod  Poďakovanie za 50 rokov života Stanislava a Evy

LIPTOVSKÉ KĽAČANY

   
ŠTVRTOK  18,00 hod  † Maroš a Lenka a st. rodičia
PIATOK   7,15 hod  Pro populo
NEDEĽA  10,30 hod  † Ján Janičina a rodičia Ján a Eva


1. 1. sv. prijímanie bude 14. mája - zoznam detí a pokrstené inde (krstné lístky)
2. PONDELOK - Lipt. Kľačany 14.00 hod. pohreb Juraj Pustaj R.I.P.!
3. Prajem Vám požehnané Veľkonočné obdobie...