Sväté omše

23.10.2017 12:00

Liturgický prehľad

23. október     PONDELOK  Féria
24. október     UTOROK      Féria
25. október     STREDA       Výročie posviacky katedrálneho chrámu, sv.
26. október     ŠTVRTOK     Féria
27. október     PIATOK         Féria
28. október     SOBOTA       Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sv.
29. október    NEDEĽA       TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
                                            
                                      

 ĽUBEĽA

   
 UTOROK    7,15 hod  † Arnold Janči a rodina Balková
 PIATOK  18,00 hod  † rod. Slavkovská a Vierka
 NEDEĽA    8,00 hod

 † František a Jarmila

 DÚBRAVA

   
 PONDELOK  18,00 hod  † Ján a Božena Griešovci
 SOBOTA    8,00 hod  Za pomoc božiu a obrátenie detí
 NEDEĽA    9,15 hod  † Mikuláš Slačka a rodičia

 LIPTOVSKÉ
 KĽAČANY

   
 UTOROK    8,00 hod  † Ján Janičina a rodičia Ján a Eva
 ŠTVRTOK  18,00 hod  † Maroš a Božena Humený
 NEDEĽA  10,30 hod  Pro populo


1. Ku chorým: Pondelok - Kľačany a Ľubeľa, Utorok - Dúbrava!
2. Dnes bola zbierka na misie! Úprimné Pán Boh zaplať!
3. Na budúcu nedeľu sa posúva čas o hodinu naspäť! Dlhšie spíme...
4. Vo štvrtok sa uskutoční v našej farnosti biskupská vizitácia. Program je na všetkých farských nástenkách. Sv. omša bude v Kľačanoch o 18.00 hod. po nej bude diskusia!!!
5. Sviatosť zmierenia v kostole je možná popri každej sv. omši.
6. Októbrové pobožnosti vo farnosti budú podľa zvyku! 
7. Prajem Vám pekný týždeň...