Sväté omše

16.10.2017 12:00

Liturgický prehľad

16. október     PONDELOK  Féria
17. október     UTOROK      Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp.
18. október     STREDA       Sv. Lukáša, evanjelistu, sv.
19. október     ŠTVRTOK     Féria
20. október     PIATOK         Féria
21. október     SOBOTA       Féria
22. október    NEDEĽA       DVADSIATADEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
                                            
                                      

 ĽUBEĽA

   
 PONDELOK  17,00 hod  † Mária, Anton, Alenka a rod. Hrnčiar
 UTOROK    7,15 hod  Za dary DS pre rod. Kostroš a Zrník
 SOBOTA    8,00 hod  † Anna a Vincent Urban a rod. Matavová
 NEDEĽA    8,00 hod

 † Rudolf a Antónia Humený

 DÚBRAVA

   
 UTOROK    8,00 hod  Pro populo
 STREDA  17,00 hod  † Helena, Adam a Fedor Lejša
 PIATOK  17,00 hod  † Ľuboš Vyšný a Emília a rod.
 NEDEĽA    9,15 hod  † František Bubniak

 LIPTOVSKÉ
 KĽAČANY

   
 PONDELOK  18,00 hod  † Milan Košo, Ján, Žofia a rod. 
 STREDA  18,00 hod  † Štefan, Jolana a brat Štefan Michník
 PIATOK  18,00 hod  † Vladimír Sejna a rodičia
 NEDEĽA  10,30 hod  Na úmysel


1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie!
2. Sviatosť zmierenia v kostole je možná popri každej sv. omši.
2. Októbrové pobožnosti vo farnosti budú podľa zvyku! 
3. Prajem Vám pekný týždeň...