Voľby do orgánov samosprávy obcí

24.08.2018

Informácia pre voliča.PDF
Určenie počtu poslancov.PDF
Kandidátna listina na starostu obce.PDF
Podpisová listina na starostu obce.PDF
Vyhlásenie kandidáta na starostu.PDF
Kandidátna listina na poslanca OZ.PDF
Podpisová listina na poslanca OZ.PDF
Vyhlásenie kandidáta na poslanca OZ.PDF
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.PDF

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb : 384
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK je liptovske.klacany@gmail.com
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Ing. Dagmar Chvojková, Krmeš 333, 032 13 Vlachy, t.č. 0908 384 661