Výrub dreviny - zverejnenie

01.12.2016 12:00

Výrub stromov - Rozhodnutie.PDF

Obec Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14 - Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 3 ks s obvodom kmeňa 220 cm, Vŕba biela (Salix alba) 1 ks s obvodom kmeňa 1600 cm a Borovica sosnová (Pinus sylvestris) 3 ks s obvodom kmeňa 280 cm, ktoré rastú na parcele KN-C 197/9 – ostatná plocha, k.ú.  Kráľovská Ľubeľa.