Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
2/2017
23.03.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemková spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
1/2017
01.02.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
č.1/2016
20.01.2017
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 23/2016
SoSta, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
25/2016
26.12.2016
Zmluva Zmluva o dielo
AD Consult,a.s., Hradská 80, Bratislava, 821 07
5 998,00 €
24/2016
02.12.2016
Zmluva Dodatok č.8 k Zmluve o dielo
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
23/2016
23.11.2016
Zmluva Zmluva o dielo - Kamerový systém
SoSta, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš, 031 01
2 490,18 €
117/2016
14.09.2016
Faktúra Telefonické služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
20,59 €
116/2016
14.09.2016
Faktúra Servis počítačov september 2016
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
115/2016
14.09.2016
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
114/2016
14.09.2016
Faktúra Vedenie účtovníctva 08/2016
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
113/2016
14.09.2016
Faktúra Informačná tabuľa
Jozef Budvesel, Liptovské Kľačany 103, Liptovské Kľačany, 032 14
810,00 €
112/2016
14.09.2016
Faktúra Potreby na kosenie
MERKUR Slovakia s.r.o , Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš , 031 01
90,47 €
111/2016
14.09.2016
Faktúra Nájom SPF
Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, Bratislava, 817 15
74,69 €
99/2016
26.08.2016
Faktúra Vývoz nádob 6/2016
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
132,00 €
98/2016
26.08.2016
Faktúra Telefonické služby-mobil
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
14,69 €