Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
143/2016
10.01.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 11/2016
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
142/2016
10.01.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
73,80 €
141/2016
10.01.2017
Faktúra Oprava balkónu
Doležal Rudolf, Morušová 522/5, Liptovský Mikuláš, 031 04
456,00 €
140/2016
10.01.2017
Faktúra Kontrola hydrantu a hasiacich prístrojov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
114,48 €
139/2016
10.01.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
561,79 €
138/2016
10.01.2017
Faktúra Telefonické služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
18,13 €
137/2016
10.01.2017
Faktúra Servis počítačov november 2016
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
25/2016
26.12.2016
Zmluva Zmluva o dielo
AD Consult,a.s., Hradská 80, Bratislava, 821 07
5 998,00 €
24/2016
02.12.2016
Zmluva Dodatok č.8 k Zmluve o dielo
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
23/2016
23.11.2016
Zmluva Zmluva o dielo - Kamerový systém
SoSta, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš, 031 01
2 490,18 €
136/2016
08.11.2016
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
135/2016
08.11.2016
Faktúra Doprava deň seniorov
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
78,00 €
134/2016
08.11.2016
Faktúra Verejné obstarávanie
Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, Banská Bystrica, 974 11
200,00 €
133/2016
08.11.2016
Faktúra Vedenie účtovníctva 10/2016
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
132/2016
08.11.2016
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
513,59 €