Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
8/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
11/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
63/2017
19.05.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
751,68 €
62/2017
19.05.2017
Faktúra Vývoz odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
146,62 €
60/2017
19.05.2017
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
59/2017
19.05.2017
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
441,36 €
58/2017
19.05.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
57/2017
19.05.2017
Faktúra Výmena poistného ventila 175
Vladimír Kubík , Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14
52,42 €
56/2017
19.05.2017
Faktúra vedenie účtovníctva 4/2017
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
55/2017
19.05.2017
Faktúra Vypracovanie dokumentácie k projektu kanalizácie
AD Consult,a.s., Hradská 80, Bratislava, 821 07
5 988,00 €
54/2017
19.05.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
34,50 €
53/2017
19.05.2017
Faktúra Montáž obecného rozhlasu
Milan Mlynárik , Plavisko 20, Ružomberok, 034 01
89,06 €
52/2017
19.05.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
586,09 €
51/2017
19.05.2017
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €