Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
116/2016
14.09.2016
Faktúra Servis počítačov september 2016
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
115/2016
14.09.2016
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
114/2016
14.09.2016
Faktúra Vedenie účtovníctva 08/2016
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
113/2016
14.09.2016
Faktúra Informačná tabuľa
Jozef Budvesel, Liptovské Kľačany 103, Liptovské Kľačany, 032 14
810,00 €
112/2016
14.09.2016
Faktúra Potreby na kosenie
MERKUR Slovakia s.r.o , Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš , 031 01
90,47 €
111/2016
14.09.2016
Faktúra Nájom SPF
Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, Bratislava, 817 15
74,69 €
110/2016
14.09.2016
Faktúra Doména Lipt. Klačany
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
71,52 €
99/2016
26.08.2016
Faktúra Vývoz nádob 6/2016
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
132,00 €
98/2016
26.08.2016
Faktúra Telefonické služby-mobil
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
14,69 €
97/2016
26.08.2016
Faktúra Pasportizácia hrobových miest
DATAZ s.r.o., SNP 313/21, Smolenice, 919 04
800,00 €
96/2016
26.08.2016
Faktúra Nákup kosačky
MERKUR Slovakia s.r.o , Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš , 031 01
599,00 €
95/2016
26.08.2016
Faktúra Knihy - Susedské spory, Problematika psov
SOTAC, s.r.o., Južná trieda č.1, Košice, 040 01
99,50 €
94/2016
26.08.2016
Faktúra Uloženie odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
536,91 €
93/2016
26.08.2016
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptvoský Mikuláš, 031 05
182,74 €
92/2016
26.08.2016
Faktúra Registratúrny poriadok
Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, 031 01
96,00 €