Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
134/2017
20.12.2017
Faktúra Služby nad rámec zmluvy
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
133/2017
20.12.2017
Faktúra Tlaková skúška požiarnych hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
71,04 €
132/2017
20.12.2017
Faktúra Nájom pozemkov
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
38,90 €
131/2017
20.12.2017
Faktúra Kontrola hasiaceho prístroja a hydrantu
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
63,72 €
130/2017
20.12.2017
Faktúra Obecné noviny
INPROST s.r.o. , Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
67,60 €
129/2017
20.12.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 11/2017
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
128/2017
20.12.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 10/2017
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
127/2017
20.12.2017
Faktúra Povodňové práce
Tetrastav, s.r.o., Štiavnička 145, Ružomberok, 034 01
166 162,80 €
126/2017
20.12.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
34,50 €
124/2017
20.12.2017
Faktúra Kompletný servis dverí
Ecohome Services spol. s.r.o., Piešťanská 3, Trnava, 917 01
35,00 €
123/2017
20.12.2017
Faktúra Vývoz odpadovej vody
Michal Zaťko , Dúbrava 215, Dúbrava, 032 12
300,00 €
122/2017
20.12.2017
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
437,76 €
121/2017
20.12.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
693,62 €
120/2017
20.12.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
119/2017
20.12.2017
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €