Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
50/2017
19.05.2017
Faktúra Pracovné náradie
Prima Stavebniny, Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 03101
73,15 €
49/2017
19.05.2017
Faktúra Verejná správa - prístup
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
96,00 €
48/2017
19.05.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
47/2017
19.05.2017
Faktúra vedenie účtovníctva 3/2017
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
46/2017
19.05.2017
Faktúra Systémová podpora Urbis
MADE, s.r.o. , Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01
100,00 €
45/2017
19.05.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
34,50 €
44/2017
19.05.2017
Faktúra Poplatok delegáta ZMOS
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
100,00 €
43/2017
19.05.2017
Faktúra Členský príspevok na rok 2017
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
38,80 €
42/2017
19.05.2017
Faktúra VŽ Rám + Lamly
Danaj Martin, Dúbrava 308, Dúbrava, 032 12
534,30 €
41/2017
19.05.2017
Faktúra Dodávka a montáž kamerového systému
SoSta, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš, 031 01
2 490,18 €
40/2017
19.05.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
600,02 €
39/2017
19.05.2017
Faktúra Montážna plošina
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
145,20 €
38/2017
15.05.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
37/2017
15.05.2017
Faktúra Odmena výkonným umelcom
SLOVGRAM , Jakubovo námestie 14, Bratislava, 813 48
38,50 €
7/2017
02.05.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €