Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
61/2016
28.04.2016
Faktúra Uloženie odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
709,35 €
60/2016
28.04.2016
Faktúra Telefonické služby-mobil
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
14,69 €
59/2016
28.04.2016
Faktúra Ohrievač byt Veťka
Vladimír Kubík , Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14
321,31 €
8/2016
25.04.2016
Zmluva Poistná zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: , Dostojevského rad 4, Bratislava , 815 74
0,00 €
58/2016
12.04.2016
Faktúra Telefonické služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
14,59 €
57/2016
12.04.2016
Faktúra Ohrievač byt Vyšňan J
Vladimír Kubík , Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14
348,84 €
56/2016
12.04.2016
Faktúra členský príspevok ZMOL
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
37,10 €
55/2016
12.04.2016
Faktúra Účastnícky poplatok delegáta
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
100,00 €
54/2016
12.04.2016
Faktúra Poukážky Edenred
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
441,36 €
53/2016
12.04.2016
Faktúra Vypracovanie PRV SR na projekt
SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, 974 01
990,00 €
52/2016
12.04.2016
Faktúra Verejné obstarávanie
SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, 974 01
990,00 €
51/2016
12.04.2016
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
50/2016
12.04.2016
Faktúra Vedenie účtovníctva 03/2016
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
49/2016
12.04.2016
Faktúra Systémová podpora Urbis
MADE, s.r.o. , Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01
100,00 €
48/2016
12.04.2016
Faktúra Toner
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
16,80 €