Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
25/2017
31.03.2017
Faktúra vedenie účtovníctva 1/2017
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
2/2017
23.03.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemková spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
9/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
-11,22 €
8/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
217,62 €
7/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
0,94 €
6/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
-0,59 €
5/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
-0,56 €
4/2017
02.02.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
19,40 €
3/2017
02.02.2017
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptvoský Mikuláš, 031 05
368,41 €
24/2017
02.02.2017
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
441,36 €
23/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
1 287,00 €
22/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
1 045,00 €
21/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
60,00 €
20/2017
02.02.2017
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
88,00 €
2/2017
02.02.2017
Faktúra vedenie účtovníctva 12/2016
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €