Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
94/2017
13.09.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
36,00 €
93/2017
13.09.2017
Faktúra ESET upgrade
InWell, Revolučná 152/5, Liptovský Mikuláš, 03105
30,72 €
92/2017
13.09.2017
Faktúra Nájom za rok 2017
Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, Bratislava, 817 15
74,69 €
91/2017
13.09.2017
Faktúra Obkladačské práce bytovka 175
Pavel Habiňák, Ľubeľa 8, Ľubeľa, 032 14
124,75 €
90/2017
13.09.2017
Faktúra Verejné obstarávanie
Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, Banská Bystrica, 974 11
235,00 €
89/2017
13.09.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
649,78 €
88/2017
13.09.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
87/2017
13.09.2017
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
86/2017
13.09.2017
Faktúra vedenie účtovníctva 7/2017
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
85/2017
13.09.2017
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
34,50 €
84/2017
13.09.2017
Faktúra Vývoz odpadovej vody
Michal Zaťko , Dúbrava 215, Dúbrava, 032 12
172,80 €
83/2017
13.09.2017
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
647,63 €
14/2017
24.08.2017
Zmluva Zmluva o dielo
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01
0,00 €
13/2017
22.08.2017
Zmluva Zmluva o dielo
CESTY SK s.r.o., Mojmírova č. 8, Košice, 040 01
0,00 €
č.1/2017
18.08.2017
Zmluva Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci
KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04
0,00 €