Násilie páchané na ženách

29.11.2022

25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách je porušením ľudských práv a formou diskriminácie žien. Postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Najčastejšie sa vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, je páchané za zavretými dverami bytov, či domov. Má rôzne podoby a stupňujúcu tendenciu. Za násilie nie je zodpovedná obeť, ale ten kto ho pácha. Neprestane samo, preto je dôležité nemlčať, ale čo najskôr vyhľadať pomoc. Každý má právo na život bez násilia.

Leták.PDF