OZNAM pre nájomníkov bytov

21.12.2020 10:40

OZNAM

Oznamujeme nájomníkom bytov, aby do  4. januára 2021 zaslali  odpis vody na emailovú adresu liptovke.klacany@gmail.com

alebo na tel. číslo 044/55 93 258

(z dôvodu pandemických opatrení nebudem chodiť po bytoch)