Zber elektroodpadu

15.10.2019 11:00

Obecný úrad v Liptovských Kľačanoch oznamuje, že sa v obci uskutoční

 

Z B E R  

 E L E K T R O O D P A D U

(Televízory, práčky, chladničky, rádiá, počítače, elektrické sporáky, akumulátory a batérie a pod.)

 

Vo štvrtok 17.10.2019

od 15,00 do 17,00 hod.

 

Auto bude pristavené pred Obecným úradom