Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
10/2022
31.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €

04.05.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične
Základná škola s materskou školou, Ľubeľa 161, 03214
0,00 €
9/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
8/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
7/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
6/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
4/2022
07.04.2022
Zmluva Zmluva o budúcej zmluve
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
2/2022
05.04.2022
Objednávka Objednávka
Lesný komposesorát s.r.o., Partizánska Ľupča 663, 032 15
0,00 €
33/2022
01.04.2022
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 4/2022
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
32/2022
01.04.2022
Faktúra Systémová podpora URBIS
MADE, s.r.o. , Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01
140,00 €
31/2022
01.04.2022
Faktúra Vedenie účtovníctva 3/2022
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
30/2022
01.04.2022
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
41,28 €
28/2022
01.04.2022
Faktúra Kuchynský odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
43,20 €
27/2022
01.04.2022
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
658,73 €
26/2022
01.04.2022
Faktúra Vozík na truhlu
KASTEX Technika s.r.o., Strojnícka 5, Prešov, 080 06
600,00 €