Dokumenty

Zmluva o pozemkovom spoločenstve.PDF
Stanovy pozemkového spoločenstva.PDF
Rámcová zmluva o Coworkingu.PDF
Zmluva č. 9/2017.PDF
Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy.PDF
Uznesenie z hromaždenia III/8/2021.PDF
Uznesenia 2023.PDF
Nezistený vlastníci.PDF

Doklady na obnovu dedičského konania:
1. Výpis z LV (list vlastníctva) na parcelách, kde sa nachádza
2. Rok narodenia, úmrtia
3. Titul nadobudnutia v archíve v Palúdzke
4. Žiadosť na doplnenie údajov na menovaného, Kataster L. Mikuláš 
5. Dedičské konanie môže začať, keď budú doplnené údaje na LV