Odvolanie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

09.08.2021