Otvorenie školského roka

27.08.2021

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov základnej a materskej školy

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ľubeľa oznamuje zákonným zástupcom a žiakom:

1. Prevádzka materskej školy bude zabezpečená od 02. 09. 2021 (štvrtok) v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Pre MŠ platia pokyny, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

2. Prevádzka základnej školy a otvorenie školského roka bude dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 8:00 hod.

Žiaci si prinesú do školy písacie potreby, zápisník, rúško, prezuvky, desiatu.

Prevádzka školského klubu deti  a stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené od 3. septembra 2021.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke školy.

                                                                                    Mgr. Iveta Kališová

                                                                                       riaditeľka školy