OZNAM ARRIVA

27.05.2020 14:05

Vážení cestujúci, na základe Opatrenia ŽSK zo dňa 25.5.2020 budú autobusy PAD prevádzky Liptovský Mikuláš od 1.6.2020 (pondelok) do odvolania premávať v režime „školské vyučovanie“.

Počas prevádzky však môže dochádzať ku korekcii nevyužívaných spojov a obslužnosti.

O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať, odporúčame priebežne sledovať

web Arriva Liorbus:

https://arriva.sk/liorbus/

 

naďalej však ostávajú v platnosti opatrenia zavedené po vypuknutí pandémie koronavírusu:

 

  • Cestujúci je povinný nastúpiť do autobusu a mať počas celej prepravy prekrytú tvár rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, inak bude z prepravy vylúčený
  • Odporúčame cestujúcim používať rukavice, dezinfekciu rúk a dodržiavať odstup (ak je to možné)
  • Odporúčame uprednostniť bezkontaktnú úhradu používaním dopravných kariet
  • Prvé rady sedačiek za a vedľa vodiča ostávajú naďalej neobsadené
  • Je zakázané zdržiavať sa počas jazdy v priestore predných dverí a pri vodičovi
  • Je zakázané používať na vystupovanie predné dvere
  • Autobusy budú aj naďalej pravidelne dezinfikované