Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015

PDF 1
PDF 2