Úradná tabuľa

04.12.2015
  • Vrecový zber plastov

   2023-01-26 14:43:46

   Vážení občania, V zmysle vyhlášky  371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia platnej od 1. januára 2023 Obec Liptovské Kľačany v spolupráci so spoločnosťou OZO... VIAC

  • Objednanie žltých nádob na separovanie

   2023-01-18 17:00:31

   Na základe zmeny v odpadovom hospodárstve, a to zber plastov a papiera do vriec, obec Liptovské Kľačany, ponúka možnosť zakúpenia žltej zbernej nádoby v hodnote 27,-€. Občania, ktorí majú záujem... VIAC

  • Násilie páchané na ženách

   2022-11-29 13:56:28

   25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách Násilie páchané na ženách je porušením ľudských práv a formou diskriminácie žien. Postihuje ženy všetkých kategórií, všet... VIAC

  • Územný plán regiónu Žilinského kraja

   2022-11-29 13:50:33

   Územný plán regiónu Žilinského kraja.PDF VIAC

  • Rozpočet obce Liptovské Kľačany na rok 2023

   2022-11-04 10:42:43

   Návrh rozpočtu na rok 2023.PDF VIAC

  • Oznam riaditeľky školy

   2022-08-31 08:10:22

   Oznam pre zákonných zástupcov žiakov základnej a materskej školy Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ľubeľa oznamuje zákonným zástupcom a žiakom: 1. Prevádzka materskej školy bude zabezpečená od 05. 09. 2022 (... VIAC

  • Správa nezávislého audítora za rok 2021

   2022-08-22 11:34:14

   Správa nezávislého audítora za rok 2021.PDF VIAC

  • Výročná správa za rok 2021

   2022-08-22 11:31:58

   Výročná správa za rok 2021.PDF VIAC

  • Drvič na recykláciu stavebného odpadu-zámer

   2022-08-09 14:15:43

   Na základe zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa § 65g ods. 3, obec zverejňuje dokumentáciu zámeru "Drvič na recykláciu stavebného odpadu" na úradnej tabuli a webovom... VIAC

  • Vývoz komunálneho odpadu

   2022-07-27 07:41:17

   Oznamujeme Vám, že vývoz KO sa cez Vianočné sviatky uskutoční nasledovne:   Lipt. Osada -  v piatok 23.12.2022 Vlachy, Lipt. Kľačany, Lipt. Sielnica - 29.12.2022 vo štvrtok... VIAC