Úradná tabuľa

04.12.2015
  • Zber elektroodpadu

   2018-04-05 12:42:16

   Obecný úrad v Liptovských Kľačanoch oznamuje, že sa v obci uskutoční Z B E R E L E K T R O O D P A D U (Televízory, práčky, chladničky, rádiá, počítače, elektrické sporáky, akumulátory... VIAC

  • Výrub dreviny

   2018-02-13 15:36:36

   Výrub drevín oznámenie a rozhodnutie .PDF VIAC

  • Oznam

   2018-02-13 10:50:53

   OZNAM   Obecný úrad Liptovské Kľačany oznamuje, že počas jarných prázdnin v dňoch 19. – 23. február 2018 bude obecný úrad ZATVORENÝ Z dôvodu čerpania dovolenky VIAC

  • Správa hlavného kontrolóra

   2018-02-09 08:33:45

   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipt. Kľačany za rok 2017 .PDF VIAC

  • Otváracie hodiny OÚ počas sviatkov

   2017-12-20 16:56:55

   OTVÁRACIE   HODINY Obecného úradu Počas Vianočných sviatkov   Piatok              21.12.2018     ... VIAC

  • Zámer predaja obecného majetku

   2017-12-08 08:41:10

   Zámer predaja obecného majetku.PDF VIAC

  • Rozpočet na rok 2018

   2017-12-08 08:36:23

   Rozpočet na rok 2018.PDF VIAC

  • VZN o daniach a poplatkoch

   2017-12-01 08:18:50

   Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.PDF VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave... VIAC

  • VZN o dotáciách

   2017-11-22 09:21:20

   Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovské Kľačany.PDF VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovské Kľačany VIAC

  • Návrh rozpočtu na rok 2018

   2017-11-15 10:47:46

   Návrh rozpočtu na rok 2018.PDF VIAC