Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

29.06.2022