Zápisnice a uznesenia

  • 2023

   2023-02-23 13:37:32

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 16.2.2023.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 18.5.2023.PDF VIAC

  • 2021

   2021-02-01 08:26:38

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 27.01.2021.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 14.04.2021.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 28.06.2021.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 29.09.2021.PDF Zápisnica a uzneseni... VIAC

  • 2022

   2022-02-22 08:11:07

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 17.02.2022.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 05.04.2022.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 25.05.2022.PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 30.06.2022.PDF Zápisnica a uzn... VIAC

  • 2020

   2020-03-10 13:28:22

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 03.03.2020 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 26.05.2020 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 19.08.2020 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 16.09.2020 - PDF Zápisni... VIAC

  • 2019

   2019-03-04 09:05:10

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 26.02.2019 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 20.05.2019 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 05.08.2019 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 21.10.2019 - PDF Zápisnica a... VIAC

  • 2018

   2018-02-13 10:06:28

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 07.02.2018 - PDF Zápisnica a uznesenie zo dňa 09.05.2018 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 04.06.2018 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 09.08.2018 - PDF Zápisnica a... VIAC

  • 2017

   2017-03-20 11:06:50

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 07.03.2017 - PDF  Zápisnica a uznesenia zo dňa 07.06.2017 - PDF Zápisnica a uznesenia zo dňa 16.08.2017 - PDF Zápisnica a uznesenie zo dňa 27.0... VIAC

  • 2016

   2016-04-06 12:13:26

   Zápisnica a uznesenia zo dňa 09.03.2016 - PDF  Zápisnica a uznesenia zo dňa 25.05.2016 - PDF Zápisnica a uznesenie zo dňa 15.06.2016 - PDF Zápisnica a uznesenie zo dňa 14.09.2016 -&n... VIAC

  • 2015

   2015-04-10 08:51:52

   UZNESENIE: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovské Kľačany 30.1.2015 Zápisnica a uznesenie zo dňa 30.01.2015 - PDF Zápisnica a uznesenie zo dňa 19.03.2015 - PDF Zápisni... VIAC

  • 2014

   2015-04-10 08:51:56

   UZNESENIE: zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom č. 31/2014.  UZNESENIE: Poplatky obce schválené na OZ dňa 2... VIAC