Zastupiteľstvo

Ing. Ján Hollý, starosta obce, č.t. 0918 625 060
Ing. Ján Vrbenský, zástupca starostu obce, člen OZ
Ing. Jozef Vozár, člen OZ
Ing. Miriam Devečková, člen OZ
Ing. Dušan Šimanský, člen OZ
Filip Martinka, člen OZ
Ing. Dagmar Chvojková, samostatný referent obce