Zastupiteľstvo

Ing. Ján Hollý, starosta obce, č.t. 0918 625 060
Ing. Ján Vrbenský, zástupca starostu obce, člen OZ, č.t. 0918 335422
Ing. Jozef Vozár, člen OZ
Ing. Miriam Devečková, člen OZ
Ing. Dušan Šimanský, člen OZ
Peter Hollý, člen OZ
Ing. Dagmar Chvojková, samostatný referent obce