Zber elektroodpadu

31.03.2022 12:00

Obecný úrad v Liptovských Kľačanoch oznamuje, že sa v obci uskutoční

 

 

Z B E R  

E L E K T R O O D P A D U

(Televízory, práčky, chladničky, rádiá, počítače, elektrické sporáky, akumulátory a batérie a pod.)

 

V pondelok 12.04.2022

od 15,00 do 17,00 hod.

 

Auto bude pristavené pred Obecným úradom