Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
20/2022
22.12.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
8/2022
15.12.2022
Objednávka Objednávka noviny
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
0,00 €
18/2022
31.10.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
17/2022
31.10.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
16/2022
31.10.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
7/2022
09.08.2022
Objednávka Objednávka
Geodetický a kartografický ústav , Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
6/2022
20.07.2022
Objednávka Objednávka
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €

07.07.2022
Zmluva Dodatok č. 14
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
5/2022
29.06.2022
Objednávka Objednávka novín
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
0,00 €
4/2022
20.06.2022
Objednávka Objednávka
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
3/2022
13.06.2022
Objednávka Objednávka
DATAZ s.r.o., SNP 313/21, Smolenice, 919 04
0,00 €
11/2022
31.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2022
31.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €

04.05.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične
Základná škola s materskou školou, Ľubeľa 161, 03214
0,00 €
9/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €