Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
3/2020
24.06.2020
Objednávka Objednávka noviny
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
0,00 €
11/2020
01.06.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
9/2020
04.05.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
8/2020
04.05.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
7/2020
04.05.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
6/2020
04.05.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2020
04.05.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
2/2020
20.04.2020
Objednávka Objednávka
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
43/2020
31.03.2020
Faktúra Odmeny výkonným umelcom
SLOVGRAM , Jakubovo námestie 14, Bratislava, 813 48
38,40 €
42/2020
31.03.2020
Faktúra Rúško FFP3 prateľné
GAJOS s.r.o. , M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01
396,00 €
41/2020
31.03.2020
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
40,80 €
39/2020
31.03.2020
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
607,62 €
38/2020
31.03.2020
Faktúra Detské ihrisko
PLAYSYSTEM, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01
7,00 €
37/2020
31.03.2020
Faktúra Gumená dlažba na detské ihrisko
PLAYSYSTEM, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01
182,44 €
36/2020
31.03.2020
Faktúra Magnetky
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, 974 01
126,00 €