Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
64/2019
12.06.2019
Faktúra Stavebný materiál
Stavivá Ľubeľa, Ľubeľa 419, 032 14
256,44 €
63/2019
12.06.2019
Faktúra Vývoz kontajnerov
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
273,17 €
62/2019
12.06.2019
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
908,45 €
61/2019
12.06.2019
Faktúra Preplatok el. energie
SPP , Mlynské nivy 44/A, Bratislava 26, 825 11
-210,05 €
60/2019
12.06.2019
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
474,62 €
18/2019
31.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
17/2019
31.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
3/2019
28.05.2019
Objednávka Objednávka tlaková skúška hasiacich prístrojov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
2/2019
28.05.2019
Objednávka objednávka kontrola hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
1/2019
28.05.2019
Objednávka Objednávka ihrisko
Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, Rajec, 015 01
0,00 €
16/2019
27.05.2019
Zmluva Zmluva o dielo - Výstavba chodníkov
B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, Liptovský Mikuláš , 031 01
1 650,00 €
59/2019
09.05.2019
Faktúra Vývoz odpadovej vody
Michal Zaťko , Dúbrava 215, Dúbrava, 032 12
528,00 €
58/2019
09.05.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
57/2019
09.05.2019
Faktúra Komunálny odpad
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
39,45 €
55/2019
09.05.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 4/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €