Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dôležité správy

Ordinačné hodiny počas Vianočných sviatkov

MUDr. Miriam Tomová ordinuje:

22.12. 2022 – od 7.45-12.00 hod.

23.12.2022 – od 7.45-10.00 hod.

27.12.2022 – od 7.45-12.00 hod.

28.12. 2022 – od 7.45-12.00 hod.

29.-30.12.2022 – zastupuje MUDr. Senková

2.1. 2023 – od 7.45-12.00 hod.

3.1. 2023 – od 7.45-12.00 hod.

4.1-5.1.2023 – zastupuje MUDr. Senková

Drvič na recykláciu stavebného odpadu-zámer

Na základe zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa § 65g ods. 3, obec zverejňuje dokumentáciu zámeru „Drvič na recykláciu stavebného odpadu“ na úradnej tabuli a webovom sídle obce. K nahliadnutiu dokumentácie k zámeru je možné na: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/drvic-na-recyklaciu-stavebneho-odpadu-1

Pripomienky k zámeru je možné zaslať na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
812 35 Bratislava