Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Triedenie odpadu

OBEC Liptovské Kľačany

______________________________________________________________________________

 

V Liptovských Kľačanoch, 20.2.2024

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je 62,51 %

 

Ing. Ján Hollý, Liptovské Kľačany