Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2014

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
VZN č. 1/2014 (Tabuľka) o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
VZN č. 2/2014 (Tabuľka) o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste