Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Územný plán

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LIPTOVSKÉ  KĽAČANY

Oznámenie o prerokovaní – verejnosť

ÚPN-Liptovské Kľačany_Návrh-zadania

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Liptovské Kľačany – verejnosť

SEA Oznam pre verejnosť Lipt.Kľačany

Krajinnoekologický plán (KEP)
prípravný dokument v procese spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 19c, ktorý nepodlieha prerokovaniu a pripomienkovaniu

KEP – TEXTOVÁ  ČASŤ

KEP – GRAFICKÁ  ČASŤ

Prieskumy a rozbory (PaR)
prípravný dokument v procese spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 19c, ktorý nepodlieha prerokovaniu a pripomienkovaniu

PaR – TEXTOVÁ  ČASŤ
PaR – GRAFICKÁ  ČASŤ – ŠIRŠIE  VZŤAHY
PaR – GRAFICKÁ  ČASŤ – VYUŽITIE  ÚZEMIA
PaR – GRAFICKÁ  ČASŤ – ANALÝZA  DOPRAVY
PaR – GRAFICKÁ  ČASŤ – TI
PaR – GRAFICKÁ  ČASŤ – PROBLÉMOVÝ  VÝKRES