Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2013

Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za psa (2013)
Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (2013)
Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za ubytovanie (2013)
Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (2013)