Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2019

VZN č. 1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Lipt. Kľačany
VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Lipt. Kľačany
VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany