Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky a udalosti

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnica NR SR

Výsledky volieb do NR SR Slovenskej republiky

SMER – sociálna demokracia                                61 hlasov

HLAS – sociálna demokracia                                53 hlasov

Progresívne Slovensko                                            27 hlasov

REPUBLIKA                                                              18 hlasov

Sloboda a Solidarita                                                  17 hlasov

SME  RODINA                                                           10 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie                            10 hlasov

Slovenská národná strana                                         9 hlasov

OĽANO a priatelia                                                      9 hlasov

Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko         6 hlasov

Demokrati                                                                    5 hlasov

Pirátska strana – Slovensko                                    2 hlasy

Princíp                                                                         2 hlasy

Komunistická strana Slovenska                             1 hlas

Slovenské Hnutie Obrody                                       1 hlas

KARMA                                                                       1 hlas

E-mailová adresa
Menovanie zapisovateľa
Utvorenie volebného okrsku a miestnosti
Informácia pre voliča
Vyhlásenie volieb

OZNAM

Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., Lipt. Mikuláš, oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzatvorené nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 2. do 5. októbra bude uhrádzať nájomné vo forme naturálií. Pre rok 2023 boli stanovené ceny za 100 kg:

Obilie (pšenica)                         19,- EUR

Obilie sa bude vydávať vo Svätom Kríži od 8.00 do 13.00 hod.
Vrecia je potrebné priniesť!

OZNAM POŠTY

Vedúca pošty v Ľubeli oznamuje, že pošta bude vo štvrtok 28.09.2023 zatvorená v čase od 7:45 hod. do 14:15 hod. (celý deň) Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje najbližšia pošta.

Pošta Dúbrava
štvrtok – 7:30 hod. – 15:00 hod. (prestávka 12:00 – 12:45)

Oznam LVS a.s.

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude odstavená voda zajtra 12.9.2023 od 8,30 hod. až do odstavenia poruchy. Týka sa to len ulice v Pašienku.

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 06.09.2023

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 13.09.2023 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 3. Správa audítora za rok 2022
 4. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
 5. Oprava fasády kultúrneho domu – schválenie projektu
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce