Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky a udalosti

OZNAM

MUDr. Hrbčová oznamuje pacientom, že zajtra 22. septembra  nebude ordinovať. V prípade potreby bude v ambulancii sestrička.

Oznam LVS a.s.

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude odstavená voda zajtra 12.9.2023 od 8,30 hod. až do odstavenia poruchy. Týka sa to len ulice v Pašienku.

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 06.09.2023

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 13.09.2023 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 3. Správa audítora za rok 2022
 4. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
 5. Oprava fasády kultúrneho domu – schválenie projektu
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce

OZNAM POŠTY

Vedúca pošty v Ľubeli oznamuje, že pošta bude v utorok 19.09.2023 otvorená v čase od 7:45 hod. do 11:00 hod. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje najbližšia pošta.

Pošta Dúbrava
utorok – 7:30 hod. – 15:00 hod. (prestávka 12:00 – 12:45)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 7.8.2023 v čase od 7:40 hod. do 14:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bez elektriny budú súpisné čísla od 100 do 115, tiež č. 125 a č. 180.