Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2017

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Liptovské Kľačany
VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovské Kľačany
VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipt. Kľačany