Posedenie seniorov pri živej hudbe

Dňa 31. augusta 2013 pozval majiteľ Pizzérie Kubo v Lipt. Kľačanoch Jozef Vyšňan v spolupráci so starostkou obce Vierkou Tomčíkovou všetkých seniorov nad 60 rokov na posedenie pri živej hudbe.
Vo vyzdobenom parku pred krčmou sa podával chutný guláš a pivko. Stretnutím seniorov žila celá dedina, pretože vo večerných hodinách sa losovala tombola, ktorú si mal možnosť zakúpiť každý občan ako aj návštevník obce. Do tomboly venovali sponzori 57 hodnotných cien. Z večera vyhrávala seniorom živá hudba pri ktorej si všetci dobre zatancovali a zaspievali. Potom nasledovala zábava aj pre širokú verejnosť.
Veľké poďakovanie patrí majiteľovi pizzérie Jožkovi Vyšňanovi z Kľačian, ktorý bol hlavným organizátorom, ale aj sponzorom tejto akcie. Myšlienka zorganizovať stretnutie seniorov sa zrodila u neho, chcel seniorom pripomenúť ich mladé časy, možnosť sa stretnúť, posedieť si pri dobrej hudbe, porozprávať sa a hlavne pospomínať.
Na záver patrí poďakovanie aj všetkým sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, starostke obce a všetkým ktorí pomohli pri organizovaní akcie.