Zastupiteľstvo

Ing. Ján Hollý, starosta obce, č.t. 0918 625 060
Ing. Ján Vrbenský, zástupca starostu obce, člen OZ
Ing. Jozef Vozár, člen OZ
Ing. Miriam Devečková, člen OZ
Mgr. Lenka Brezňanová, člen OZ
Mgr. Ivana Humená, člen OZ
Ing. Dagmar Chvojková, samostatný referent obce