Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Harmonogram vývozu separovaného zberu

 14. jún 2024  zber PLASTY-vrecia
 05. jún 2024  zber PAPIER-vrecia
 24. jún 2024  zber SKLO
 11. jún 2024  zber komunálneho odpadu
 25. jún 2024  zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad sa v obci Liptovské Kľačany vyváža každý utorok v párny týždeň.

Vážený občania,
vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu spoločnosť OZO, a.s. pristupuje od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín:
– tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc.
– separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach.
– separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno.
– separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.
V prípade že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba/vrece vyvezená/né.

Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu.
Dúfame, že týmito opatreniami budeme našu vzájomnú spoluprácu vylepšovať k vzájomnej spokojnosti.

V zmysle vyhlášky 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia platnej od 1. januára 2023 Obec Liptovské Kľačany v spolupráci so spoločnosťou OZO a.s.  Liptovský Mikuláš spúšťa nový spôsob zberu plastov a papiera formou vrecového zberu.

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu  a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO  a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor  v katastri obce Sv. Kríž v objekte čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Zbierajú: nábytok, kuchynské linky, dvere, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, molitany, polystyrén, plasty, papier, sklo, drevo, palety, šatstvo, textilné odpady, opotrebované pneumatiky, gumové odpady, drobný stavebný odpad, (omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky z muriva…), tehly, betón a zmiešaný betón zo stavieb a demolácií.

Prevádzková doba je každý pracovný deň od 9,00 – 13,00 hod., v sobotu je zberný dvor ZATVORENÝ.

Vzhľadom na problémy, vznikajúce pri spracovaní opotrebovaných pneumatík v Svätom Kríži, je zastavený ich odber s účinnosťou od 26.03.2019.

Postup pre občanov: Občan spolu s občianskym preukazom si pôjde odpad umiestniť na zberný dvor. Za uloženie odpadu zaplatí každý občan hneď na mieste v hotovosti!!