Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
15/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
14/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
13/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
12/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
11/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
9/2019
04.04.2019
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný stavebný úrad
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €

01.04.2019
Zmluva Dodatok č. 1 EKOLÓG
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice, 914 51
0,00 €
8/2018
27.03.2019
Zmluva Rámcová zmluva o coworkingu
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
7/2019
27.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08
0,00 €
6/2019
27.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Lipt. Kľačany
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta, Vrícko 195, Martin, 038 31
0,00 €
184/2018
20.02.2019
Faktúra Elektrická energia - nedoplatok
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
1,16 €
183/2018
20.02.2019
Faktúra Elektrická energia - nedoplatok
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
9,34 €
182/2018
20.02.2019
Faktúra Elektrická energia - nedoplatok
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
39,14 €
181/2018
20.02.2019
Faktúra Elektrická energia - nedoplatok
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
15,87 €