Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
5/2020
17.03.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
4/2020
06.03.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
3/2020
06.03.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google
Alphabets.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, 040 01
500,00 €
2/2020
03.02.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
187/2019
20.01.2020
Faktúra Preddavky el. energie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
16,04 €
186/2019
20.01.2020
Faktúra Preddavky el. energie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
9,75 €
185/2019
20.01.2020
Faktúra Preplatok el. energie - dom smútku
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
11,97 €
184/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie - kultúrny dom
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
366,92 €
183/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie - obecný úrad
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
198,74 €
182/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie - verené osvetlenie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
48,47 €
181/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
2,60 €
180/2019
20.01.2020
Faktúra Vodné
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
147,77 €
179/2019
20.01.2020
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
19,21 €
178/2019
20.01.2020
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
177/2019
20.01.2020
Faktúra Oprava expanzná nádoba
108,73 €