Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
46/2019
09.05.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
45/2019
09.05.2019
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
15/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
14/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
13/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
12/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
11/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
9/2019
04.04.2019
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný stavebný úrad
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
38/2019
02.04.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 3/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
37/2019
01.04.2019
Faktúra Systémová podpora URBIS
MADE, s.r.o. , Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01
100,00 €
36/2019
01.04.2019
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
35/2019
01.04.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
40,80 €
34/2019
01.04.2019
Faktúra Žiadosť o poskytnutie dotácie
Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, Rajec, 015 01
120,00 €
33/2019
01.04.2019
Faktúra Komunálny odpoad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
564,92 €