Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania

Obec Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany č. 72, 032 14  Ľubeľa

                                                   V Lipt. Kľačanoch 21.9.2015

 

 

Oznámenie o začatí konania

 

 

      Obec Liptovské Kľačany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z., § 69 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie konania vo veci žiadosti pani Ing. Kataríny Jágerskej o vydanie súhlasu na výrub 1ks stromu druh Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 117 cm vo výške 130 cm nad zemou  ktorý sa nachádza  na parcele  KN – C č. 402/1  katastrálne územie obce Liptovské Kľačany.

 

Zároveň stanovuje obhliadku na deň

 

28.9.2015 2014 /t.j.  pondelok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

 

      Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

 

      V prípade, ak sa účastník konania nechá na konaní zastupovať, predloží jeho zástupca overenú písomnú plnú moc.

 

 

                                                                             Ing. Ján Hollý                                    
                                                                            starosta obce 

 

 

Na konanie sa pozývajú:

1.      Účastníci konania