Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zákaz vypaľovania

Vážení občania,

v jarnom období sa začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. Spaľovanie odpadu zo záhrad v tomto období však veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar, a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!“ Holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar.

Vypaľovanie porastov je za každých okolností zakázané a sankcionované! Každoročne sa ale tento jav opakuje, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši na Vás obracia s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi, a to:

  • nevypaľovať suché trávnaté porasty;
  • nezakladať oheň na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť;
  • na kladenia ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste;
  • nefajčite, resp. obmedzte fajčenie v lese.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje, že právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám až do výšky 331 €.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, o poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru!