• Úradná tabuľa

  • Ochrana pred lesnými požiarmi

   17.03.2017 13:00

   Vážení občania,      Veľký počet požiarov sa z roka na rok zaznamenáva najmä v suchom jarnom období na trávnatých plochách, pastvinách, poľnohospodárskych plochách a l... VIAC

  • Oznámenie o uzávierke cesty 1. triedy I/18 pod Strečnom

   09.03.2017 15:00

   OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA   Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 11. marca a 12. marca 2017   V súlade s vydan... VIAC

  • Výrub dreviny - zverejnenie

   17.02.2017

     Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 634 a KN-E 304, 305, 306 k.ú. Liptovské Kľačany     &nb... VIAC