Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
106/2022
09.11.2022
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
876,49 €
18/2022
31.10.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
17/2022
31.10.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
16/2022
31.10.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
99/2022
11.08.2022
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
97/2022
11.08.2022
Faktúra Likvidácia odpadovej vody
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
619,08 €
96/2022
11.08.2022
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 8/2022
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
95/2022
11.08.2022
Faktúra Vedenie účtovníctva 7/2022
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
94/2022
11.08.2022
Faktúra Revízie komínov
Kominárstvo Ružomberok s.r.o. , Na kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01
345,60 €
92/2022
11.08.2022
Faktúra Prevádzkový poriadok - ihrisko
Preset, s.r.o., Liptovský Michal 13, Liptovský Michal, 03483
86,40 €
91/2022
11.08.2022
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
41,28 €
90/2022
11.08.2022
Faktúra Pripojovací poplatok
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
12,62 €
89/2022
11.08.2022
Faktúra Pripojenie multifunkčného ihriska
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
12,62 €
88/2022
11.08.2022
Faktúra Kuchynský odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
21,60 €
87/2022
11.08.2022
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
802,19 €