Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
95/2019
08.08.2019
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
94/2019
08.08.2019
Faktúra Zemné práce
Ing. Alexander Krakovský, Ivachnová 86, Liptovská Teplá, 034 83
237,00 €
93/2019
08.08.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
40,80 €
92/2019
08.08.2019
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
616,40 €
91/2019
08.08.2019
Faktúra Letecké fotografie
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, 974 01
52,80 €
90/2019
08.08.2019
Faktúra Montážna plošina
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
48,60 €
89/2019
08.08.2019
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptvoský Mikuláš, 031 05
-259,63 €
88/2019
08.08.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
86/2019
08.08.2019
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
85/2019
08.08.2019
Faktúra kužele a vytyčovacie méty
Krimar s.r.o., Hálkova 1456/11, Havířov, 736 01
18,55 €
84/2019
08.08.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 6/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
21/2019
24.07.2019
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny
SPP , Mlynské nivy 44/A, Bratislava 26, 825 11
0,00 €
7/2019
22.07.2019
Objednávka Objednávka
Ing. Alexander Krakovský, Ivachnová 86, Liptovská Teplá, 034 83
0,00 €
20/2019
19.07.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb
Rusyn Management Corporation, s.r.o., Malý Lipník 123, 065 46
1 400,00 €
6/2019
17.07.2019
Objednávka Stavebné úpravy miestnych komunikácií
Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, Banská Bystrica, 974 11
0,00 €