Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
2/2019
28.05.2019
Objednávka objednávka kontrola hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
1/2019
28.05.2019
Objednávka Objednávka ihrisko
Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, Rajec, 015 01
0,00 €
16/2019
27.05.2019
Zmluva Zmluva o dielo - Výstavba chodníkov
B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, Liptovský Mikuláš , 031 01
1 650,00 €
59/2019
09.05.2019
Faktúra Vývoz odpadovej vody
Michal Zaťko , Dúbrava 215, Dúbrava, 032 12
528,00 €
58/2019
09.05.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
57/2019
09.05.2019
Faktúra Komunálny odpad
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
39,45 €
55/2019
09.05.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 4/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
54/2019
09.05.2019
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 5/2019
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
53/2019
09.05.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
40,80 €
52/2019
09.05.2019
Faktúra Stavebný materiál
Stavivá Ľubeľa, Ľubeľa 419, 032 14
159,67 €
51/2019
09.05.2019
Faktúra Právne poradenstvo za rok 2018
JUDr. Miroslav Hricko, 1. mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
600,00 €
50/2019
09.05.2019
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
649,08 €
49/2019
09.05.2019
Faktúra Tlaková skúška hasiacich prístrojov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
47,71 €
48/2019
09.05.2019
Faktúra Účastnícky poplatok
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
100,00 €
47/2019
09.05.2019
Faktúra Členský príspevok
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
38,80 €