Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné

Oznam OZO a.s.

Zberová spoločnosť OZO a.s. oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa mal konať v utorok 30.4.2024 bude z dôvodu sviatku presunutý na pondelok  29.4.2024.

OZNAM POŠTY

Vedúca pošty v Ľubeli oznamuje, že pošta bude z prevádzkových dôvodov vo štvrtok  25.4.2024 otvorená v čase od 07:45 hod. do 10:00 hod.  Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje najbližšia pošta.

Slovenská pošta, a. s., pracovisko Pošta Ľubeľa hľadá záujemcov na zástup poštových doručovateľov. Bližšie informácie u vedúcej pošty – Mária Švecová, tel. číslo 044 / 5593224 alebo osobne na Pošte Ľubeľa.

Ďakujeme.

Voľby prezidenta SR

Výsledky 2. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v našej obci :
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:      288
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:   206
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                    206

Počet platných odovzdaných hlasov:                      202

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Ivan Korčok Ing.                      78

2. Peter Pellegrini Ing.              124

Účasť na voľbách  71,53 %

Výsledky 1. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v našej obci :
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:      287
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:   176
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                    176

Počet platných odovzdaných hlasov:                      171

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Andrej Danko JUDr.                    –
2. Patrik Dubovský Mgr., PhD.     0
3. Krisztián Forró                           0
4. Štefan Harabin JUDr.              26
5. Ivan Korčok Ing.                       59
6. Marian Kotleba Ing. Mgr.          4
7. Ján Kubiš Dr. h.c. Ing.                9
8. Igor Matovič Mgr.                       1
9. Milan Náhlik Mgr.                      0
10. Peter Pellegrini Ing.                72
11. Róbert Švec Mgr.                       –

Účasť na voľbách  61,32 %

 

Vyhlásenie volieb prezidenta SR 2024
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti : Určenie okrsku a volebnej miestnosti

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: liptovske.klacany@gmail.com

Zákaz vypaľovania

Vážení občania,

v jarnom období sa začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. Spaľovanie odpadu zo záhrad v tomto období však veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar, a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!“ Holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar.

Vypaľovanie porastov je za každých okolností zakázané a sankcionované! Každoročne sa ale tento jav opakuje, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši na Vás obracia s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi, a to:

  • nevypaľovať suché trávnaté porasty;
  • nezakladať oheň na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť;
  • na kladenia ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste;
  • nefajčite, resp. obmedzte fajčenie v lese.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje, že právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám až do výšky 331 €.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, o poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru!