Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dôležité správy

Vrecový zber plastov

Vážení občania,

V zmysle vyhlášky  371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia platnej od 1. januára 2023 Obec Liptovské Kľačany v spolupráci so spoločnosťou OZO a. s. Liptovský Mikuláš spúšťa nový spôsob zberu plastov formou vrecového zberu, ktorý sa uskutoční zajtra 27. januára – odvozom spred rodinných domov.  Naplnené vracia treba vyložiť pred svoj dom, odkiaľ ich bude zbierať zberová spoločnosť na základe zverejneného harmonogramu. Plasty sa môžu zbierať aj do vlastných žltých nádob s objemom do 120 litrov, ktoré sa taktiež vyložia v deň odvozu pred dom. Informácie o ďalšom odvoze odpadu budú zabezpečené prostredníctvom webovej stránky obce, Facebookovej stránky a obecného rozhlasu.

Občania, ktorí si objednali žlté plastové nádoby, môžu si ich od zajtra vyzdvihnúť na obecnom úrade počas pracovných hodín.

Obec taktiež prejde na vrecový zber pre komoditu PAPIER od 9. februára, ktorý sa bude zbierať a vyvážať v modrých vreciach spred domov.

Na zber papiera sú pridelené modré vrecia.

  • patria sem: noviny, časopisy, letáky, plagáty, kartóny, papierové obaly, kancelársky a skartovaný papier a pod.

Sklo sa bude aj naďalej vynášať do 1100 l zelených kontajnerov na pôvodných miestach.

Otváracie hodiny OÚ počas sviatkov

 

OTVÁRACIE   HODINY

Obecného úradu

Počas Vianočných sviatkov

Piatok          23.12.2022        Dovolenka

Sobota        24.12.2022        Sviatok

Nedeľa        25.12.2022        Sviatok

Pondelok     26.12.2022        Sviatok

Utorok         27.12.2022        Dovolenka

Streda         28.12.2022        Dovolenka

Štvrtok        29.12.2022        Dovolenka

Piatok          30.12.2022       Dovolenka 

Sobota        31.12.2022        

Nedeľa        01.01.2023        Sviatok

Pondelok     02.01.2023       7,30 – 15,30 hod.