Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dôležité správy

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby, ako aj pre ostatnú širokú verejnosť v rámci predbežnej konzultácie v trvaní jednej hodiny za symbolický poplatok 4,50 €.

Myšlienka bezplatnej právnej pomoci sociálne odkázaným občanom vychádza z Ústavy SR: „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom„.

Pre väčšiu informovanosť občanov si informačné materiály o našej inštitúcii nájdete na portáli www.centrumpravnejpomoci.sk

Poskytujeme právnu pomoc v rámci predbežnej konzultácie aj ostatnej širokej verejnosti, nielen ľuďom v materiálnej núdzi. Ak sa na Vás obrátia občania s prosbou o pomoc v osobnom bankrote a v oblastiach občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného a správneho práva ( s výnimkou trestného práva, v ktorej nemá pôsobnosť) odkážte ich prosím na Kanceláriu Centra právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši, do ktorej pôsobnosti patria okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad.

Centrum právnej pomoci
kancelária Liptovský Mikuláš

Kollárova 2
P.O.BOX 216
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel. č. kancelária:
044/242 00 51, 0948 904 529

Call centrum:
0650 105 100

E-mail:
tomas.palaj@centrumpravnejpomoci.sk
lubos.chovan@centrumpravnejpomoci.sk